پرسش

حاج آقا توصیه خاصی برای مردم شوشتر جهت حضور در چنین مکان مقدسی(مقام صاحب الزمان علیه السلام) دارید؟
قسمتی از صحبتهای ایشان
البته به جهت انجام وظیفه عرض می شود ، ما در حدی که مقدور و میسر و در حد توانمان بوده ، در این قسمت که مردم را توجه بدهیم برای اینکه بیایند اینجا وجود اقدس حضرت را زیارت بکنند.قطعاً هم حضرت آن لطف و مرحمت که از قبل نسبت به اهالی شوشتر داشتند که بهترین سندش هم همین مکان و مقام مقدس هست که تشریف آورده اند ، انشا ا… نظر لطفشون بهتر و بیشتر شامل حال اهالی این شهرستان بشود. (مردم)  آمدند وظیفشون رو انجام دادند که انجام وظیفه کردند و تکلیف شرعی ، به هر حال ما مؤظف هستیم اون علاقه و محبت و ارادتی که در دل داریم ، اظهار کنیم ، آشکار کنیم در حدی هم که مقدور بوده ما اطلاع رسانی کرده ایم انشاالله دائماً استقبال هم رو به بیشتر می رود .

 پرسش

حاج آقای آل طیب شما دستور العمل خاصی برای مردم شوشتر هنگام حضور در مقام دارید،چه دعایی بخوانند و چه اعمالی جا بیاورند؟
البته مشخص هست اولین عمل بیایند نماز وجود اقدس امام زمان علیه السلام را اینجا بخوانند بعدش هم زیارت های حضرت به خصوص زیارت آل یاسین که فرمودند هر گاه می خواهید به ما توجه کنید این زیارت خوانده شود و خوب علل قاعده هم بهترین مکان برای خواندن این زیارت در مقابل مقام شریف ان حضرت که این زیارت در آنجا خوانده شود البته زیارتها و اعمال دیگری هم هست که انشاا…البته جا آورده شود.