نیت الهی تمام اعمال را تبدیل به عبادت می‌کند

نیت الهی تمام اعمال را تبدیل به عبادت می‌کند

تولیت مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: از شیوه‌های احیای ذکر خداوند در زندگی این است که انسان برای هر کاری که می خواهد انجام دهد نیت بکند که کار برای خداوند متعال است.

به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران، حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان در جلسه شورای معاونین مسجد مقدس جمکران با اشاره به آیات 36 الی 43 سوره مبارکه احزاب، اظهار کرد: در قرآن کریم دو ویژگی برای پیامبر(صلی الله علیه و آله) است که برای دیگران نیست. ایشان به صورت خاص مجاز بودند 9 همسر داشته باشند (که این تعدّد ازدواج برای ایشان دلایل خاص خودش را داشته است) و دیگری نماز شب و نوافل (51 رکعت) که برای ایشان واجب بوده است.

وی با اشاره آیات 41 و 42 این سوره است، بیان کرد: خدای متعال در این آیات می‌فرمایند «یا أیها الذین ءامنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا»، «و سبحوه بکره و أصیلا». در روایتی داریم که برای هر عبادتی حد و اندازه‌ای است و فقط یک عبادت است که حد و مرزی ندارد و آن ذکر و یاد خداوند متعال است.

تولیت مسجد مقدس جمکران با تاکید بر اینکه انسان در هر لحظه‌ای از لحظات عمرش باید تلاش کند که یاد خداوند متعال را داشته باشند و در همه شرایط و لحظات متذکر یاد خداوند باشد، ابراز کرد: یاد خداوند متعال دستاوردهای منحصر به فرد و فوق العاده ای را دارد "ألا بذکر الله تطمئن القلوب" (رعد/28). با توجه به ترکیب کلمات آیه و حصری که از آن استنباط می شود معنای آیه این گونه می شود که تنها و تنها با یاد خداوند است که دلها آرامش می بیند. 

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان ادامه داد: هر آن چه غیر خداوند متعال در عالم وجود داشته باشد چون زوال پذیر و متزلزل است، باعث تزلزل روح وقلب انسان می‌شود در حالی که تنها چیزی که باعث آرامش انسان است یادخدا است.

وی با تاکید بر اینکه نماز جزء مصادیق ذکر است، اظهار کرد: تمام قرآن از مصادیق ذکر است « و ما هو الا ذکر للعالمین» (قلم/52)، ذکر لفظی است که انسان با زبانش دائماً متذکر یاد خداوند باشد، ولی بالاتر از آن ذکر قلبی و توجه قلبی است و جالب است که در ذکر لفظی هم بهترین ذکر «لا اله الا الله» است که یکی از ویژگی‌های آن این است که لب‌های انسان به هم نمی خورد و اگر انسان در مقام تلفظ در صدد ذکر خداوند باشد و این ذکر را بگوید به گونه‌ای است که کسی متوجه گفتن آن نمی شود. 

تولیت مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه از شیوه‌های احیای ذکر خداوند در زندگی این است که انسان برای هر کاری که می خواهد انجام دهد نیت بکند که کار برای خداوند متعال است، بیان کرد: انسان هنگامی که حرف می زند، قدم بر می دارد، در جلسه ای می‌نشیند و خلاصه در هر لحظه هر کاری را انجام می دهد این نیت را داشته باشد و این گونه است که اعمال انسان تبدیل به عبادت می شود و وقتی که تبدیل به عبادت شد دستاوردهای خاص خودش را دارد.

نیت الهی تمام اعمال را تبدیل به عبادت می‌کند

تولیت مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: از شیوه‌های احیای ذکر خداوند در زندگی این است که انسان برای هر کاری که می خواهد انجام دهد نیت بکند که کار برای خداوند متعال است.

به گزارش مرکز خبر روابط عمومی مسجد مقدس جمکران، حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان در جلسه شورای معاونین مسجد مقدس جمکران با اشاره به آیات 36 الی 43 سوره مبارکه احزاب، اظهار کرد: در قرآن کریم دو ویژگی برای پیامبر(صلی الله علیه و آله) است که برای دیگران نیست. ایشان به صورت خاص مجاز بودند 9 همسر داشته باشند (که این تعدّد ازدواج برای ایشان دلایل خاص خودش را داشته است) و دیگری نماز شب و نوافل (51 رکعت) که برای ایشان واجب بوده است.

وی با اشاره آیات 41 و 42 این سوره است، بیان کرد: خدای متعال در این آیات می‌فرمایند «یا أیها الذین ءامنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا»، «و سبحوه بکره و أصیلا». در روایتی داریم که برای هر عبادتی حد و اندازه‌ای است و فقط یک عبادت است که حد و مرزی ندارد و آن ذکر و یاد خداوند متعال است.

تولیت مسجد مقدس جمکران با تاکید بر اینکه انسان در هر لحظه‌ای از لحظات عمرش باید تلاش کند که یاد خداوند متعال را داشته باشند و در همه شرایط و لحظات متذکر یاد خداوند باشد، ابراز کرد: یاد خداوند متعال دستاوردهای منحصر به فرد و فوق العاده ای را دارد "ألا بذکر الله تطمئن القلوب" (رعد/28). با توجه به ترکیب کلمات آیه و حصری که از آن استنباط می شود معنای آیه این گونه می شود که تنها و تنها با یاد خداوند است که دلها آرامش می بیند. 

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان ادامه داد: هر آن چه غیر خداوند متعال در عالم وجود داشته باشد چون زوال پذیر و متزلزل است، باعث تزلزل روح وقلب انسان می‌شود در حالی که تنها چیزی که باعث آرامش انسان است یادخدا است.

وی با تاکید بر اینکه نماز جزء مصادیق ذکر است، اظهار کرد: تمام قرآن از مصادیق ذکر است « و ما هو الا ذکر للعالمین» (قلم/52)، ذکر لفظی است که انسان با زبانش دائماً متذکر یاد خداوند باشد، ولی بالاتر از آن ذکر قلبی و توجه قلبی است و جالب است که در ذکر لفظی هم بهترین ذکر «لا اله الا الله» است که یکی از ویژگی‌های آن این است که لب‌های انسان به هم نمی خورد و اگر انسان در مقام تلفظ در صدد ذکر خداوند باشد و این ذکر را بگوید به گونه‌ای است که کسی متوجه گفتن آن نمی شود. 

تولیت مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه از شیوه‌های احیای ذکر خداوند در زندگی این است که انسان برای هر کاری که می خواهد انجام دهد نیت بکند که کار برای خداوند متعال است، بیان کرد: انسان هنگامی که حرف می زند، قدم بر می دارد، در جلسه ای می‌نشیند و خلاصه در هر لحظه هر کاری را انجام می دهد این نیت را داشته باشد و این گونه است که اعمال انسان تبدیل به عبادت می شود و وقتی که تبدیل به عبادت شد دستاوردهای خاص خودش را دارد.