کشته شدن صدها نفر از هموطنانمان و مسلمانان جهان در مراسم حج تسلیت باد

بدینوسیله کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان کشورمان و صدها نفر از مسلمانان جهان در مراسم حج امسال را تسلیت میگوییم

بدینوسیله کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان کشورمان و صدها نفر از مسلمانان جهان در مراسم حج امسال را تسلیت میگوییم