تربیت حافظان قرآن با کمترین امکانات ، زیر سقف کاه گلی

با پشتکار بانوی اهل شهرستان داراب استان فارس ، تعداد بسیار زیادی قاری کل و جزء قرآن با کمترین امکانات تربیت شده و به جامعه تقدیم شده اند.

خانم رضایی بانی این امر خیر است که بسیاری از این قاریان و حافظان قرآن را در خانه ای کاه گلی و با کمترین امکانات آموزش داده است.

در ادامه تصاویری از این موسسه را مشاهده می فرمایید:

به نقل از خبرگزاری فارس ، با پشتکار بانوی اهل شهرستان داراب استان فارس ، تعداد بسیار زیادی قاری کل و جزء قرآن با کمترین امکانات تربیت شده و به جامعه تقدیم شده اند.

خانم رضایی بانی این امر خیر است که بسیاری از این قاریان و حافظان قرآن را در خانه ای کاه گلی و با کمترین امکانات آموزش داده است.

در ادامه تصاویری از این موسسه را مشاهده می فرمایید: