پیام حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد کاظم آل طیب

حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد کاظم آل طیب  به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام پیامی با خط مبارکشان به سایت مقام صاحب الزمان(عج) فرستادند.
پیام ایشان بدین شرح است
شهادت تفسیر هل اتی،بالاترین نبأ،مصداق((انما ولیکم...))ایثارگر لیلة المبیت،یار حدیثِ طیر،سرباز مصطفی(ص)،مرد جهاد و جنگ ،کرّار بی نظیر،قتّال همچو شیر،حاضر شب حضور،نور صفات حق،آئینه جمال ،عالم به هر چه هست ،ساقی کنار حوض شافع به نشأتین ،مولایِ هر ولی ،شمع و چراغ راه ،روحِ و کمال دین،استاد هر بلیغ،اُلگوی هر ادیب ،فیاض هر حکیم ،حضرت امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام را به خلف صالحش حضرت صاحب الزمان (عج)و جمیع شیعیان و زائرین مقام صاحب الزمان(عج)در شوشتر تسلیت می گوئیم.

حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد کاظم آل طیب  به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام پیامی با خط مبارکشان به سایت مقام صاحب الزمان(عج) فرستادند.
پیام ایشان بدین شرح است
شهادت تفسیر هل اتی،بالاترین نبأ،مصداق((انما ولیکم...))ایثارگر لیلة المبیت،یار حدیثِ طیر،سرباز مصطفی(ص)،مرد جهاد و جنگ ،کرّار بی نظیر،قتّال همچو شیر،حاضر شب حضور،نور صفات حق،آئینه جمال ،عالم به هر چه هست ،ساقی کنار حوض شافع به نشأتین ،مولایِ هر ولی ،شمع و چراغ راه ،روحِ و کمال دین،استاد هر بلیغ،اُلگوی هر ادیب ،فیاض هر حکیم ،حضرت امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام را به خلف صالحش حضرت صاحب الزمان (عج)و جمیع شیعیان و زائرین مقام صاحب الزمان(عج)در شوشتر تسلیت می گوئیم.