جشن بزرگ نیمه شعبان ، وعده ی ما شب نیمه شعبان ، مقام صاحب الزمان(عج)

طبق رسم دیرینه ی مردم ، امسال نیز جشن بزرگ نیمه ی شعبان در حرم حضرت مهدی(عج) برگزار خواهد شد.

وعده ی همه ی ما ، شب نیمه شعبان با حضور در مقام شریف صاحب الزمان(عج).


طبق رسم دیرینه ی مردم ، امسال نیز جشن بزرگ نیمه ی شعبان در حرم حضرت مهدی(عج) برگزار خواهد شد.

وعده ی همه ی ما ، شب نیمه شعبان با حضور در مقام شریف صاحب الزمان(عج).