خادمین امام رضا علیه السلام در مقام صاحب الزمان علیه السلام گرفتار عشق مهدی علیه السلام شدند


همه ما می دانیم که چند سالی است خادمین امام رضا (ع) به شهرهای مختلف سفر می کنند و پرچم حرم امام رضا (ع) را با خود به همراه دارند.
سال گذشته وقتی به شوشتر آمدند برای آنها در امامزاده عبدا.. مراسمی را تدارک دیده بودند،اما خادمان امام رضا(ع)برای نماز مغرب و عشا به مقام صاحب الزمان(عج)آمدن و باید سریع به امامزاده عبدا..می رفتن.
مقام صاحب الزمان(عج) مثل همیشه برنامه دعا داشت وقتی خواستیم شروع به خواندن دعا کنیم یکی از خادمان گفت اجازه می دهید من در پشت میکروفن در مورد امام زمان(عج)صحبت کنم و دعا بخوانم ما هم میکروفن را در اختیارش گذاشتیم طولی نکشید که بقیه خادمین امام رضا(ع) هم شروع به خواندن دعا و صحبت در مورد امام زمان (عج) پشت میکروفن کردن در پایان مراسم یکی از خادمین امام رضا (ع)با چشمانی گریان گفت:
به خود امام زمان(عج)قصد ما این نبود که اینجا بمانیم و دعا بخوانیم قصد داشتیم سلامی بدهیم و برویم نمی دانم چطور شد و دلمان کجا رفت

بقیه خادمین امام رضا(ع) هم همین حرف را زدند و گفتند بخدا سوگند این جایگاه واقعی ولی عصر(عج)می باشد و امیدواریم سال آینده عمرمان باقی باشد و دوباره به این مقام مشرف شویم

آنها در ادامه صحبت خود گفتند:

هر چه می توانید به این مقام خدمت کنید چون بوی ناب فرزند حیدر(ع)می دهد.

به نقل از آقای خلیل نیلدار


همه ما می دانیم که چند سالی است خادمین امام رضا (ع) به شهرهای مختلف سفر می کنند و پرچم حرم امام رضا (ع) را با خود به همراه دارند.
سال گذشته وقتی به شوشتر آمدند برای آنها در امامزاده عبدا.. مراسمی را تدارک دیده بودند،اما خادمان امام رضا(ع)برای نماز مغرب و عشا به مقام صاحب الزمان(عج)آمدن و باید سریع به امامزاده عبدا..می رفتن.
مقام صاحب الزمان(عج) مثل همیشه برنامه دعا داشت وقتی خواستیم شروع به خواندن دعا کنیم یکی از خادمان گفت اجازه می دهید من در پشت میکروفن در مورد امام زمان(عج)صحبت کنم و دعا بخوانم ما هم میکروفن را در اختیارش گذاشتیم طولی نکشید که بقیه خادمین امام رضا(ع) هم شروع به خواندن دعا و صحبت در مورد امام زمان (عج) پشت میکروفن کردن در پایان مراسم یکی از خادمین امام رضا (ع)با چشمانی گریان گفت:
به خود امام زمان(عج)قصد ما این نبود که اینجا بمانیم و دعا بخوانیم قصد داشتیم سلامی بدهیم و برویم نمی دانم چطور شد و دلمان کجا رفت

بقیه خادمین امام رضا(ع) هم همین حرف را زدند و گفتند بخدا سوگند این جایگاه واقعی ولی عصر(عج)می باشد و امیدواریم سال آینده عمرمان باقی باشد و دوباره به این مقام مشرف شویم

آنها در ادامه صحبت خود گفتند:

هر چه می توانید به این مقام خدمت کنید چون بوی ناب فرزند حیدر(ع)می دهد.

به نقل از آقای خلیل نیلدار