مسابقه  مسابقه

کدام امام معصوم علیه السلام جمله زیر را فرموده است؟

:ولادت قائم ما،چنان بر مردم پنهان می ماند که می گویند:هنوز متولد نشده است،و این برای آن است که بدون داشتن بیعتی بر گردنش،قیام کند.دانشنامه امام مهدی بر پایه قرآن،حدیث و تاریخ،ج2،ص211 و کمال الدین ،ص322،ح6

منبع پاسخ سایت مقام:زندگاني امام مهدي(عج) قسمت                              

در مورد زمان و مكان ولادت و رشد امام مهدي عليه السلام بيشتر بدانیم        

پاسخ درست را به شماره 09166225851ارسال کنید-مهلت پاسخ تا دوشنبه ساعت 10شب

کدام امام معصوم علیه السلام جمله زیر را فرموده است؟

:ولادت قائم ما،چنان بر مردم پنهان می ماند که می گویند:هنوز متولد نشده است،و این برای آن است که بدون داشتن بیعتی بر گردنش،قیام کند.دانشنامه امام مهدی بر پایه قرآن،حدیث و تاریخ،ج2،ص211 و کمال الدین ،ص322،ح6

منبع پاسخ سایت مقام:زندگاني امام مهدي(عج) قسمت                              

در مورد زمان و مكان ولادت و رشد امام مهدي عليه السلام بيشتر بدانیم        

پاسخ درست را به شماره 09166225851ارسال کنید-مهلت پاسخ تا دوشنبه ساعت 10شب