سقوط دختر بچه در حیاط مقام صاحب الزمان علیه السلام

با سلام دیروز(سه شنبه مورخ94/2/8)ساعت از هفت عصر گذشته بود که به مقام صاحب الزمان علیه السلام رسیدم ،هنگام ورود پیش از سربالایی متوجه شدم که زن و مرد همه پای دیوار حیاط جمع شدند خیلی تعجب کردم رفتم جلوتر و از زائرین پرسیدم گفتند همین الان یه دختر دبستانی از بالای حیاط مقام به پایین سقوط کرده و برخی از زائرین که متوجه شدند از حیاط مقام سراسیمه  آمدند پایین تا ببیند چه شده است وقتی بالای سر دختر رسیدند یکی از زائرین خواست دختر را بغل کند که دختر گفت نه من خودم می خوام راه بروم  و حقیقتا ما هم که این دختر را دیدیم هیچ مشکل خاصی برایش پیش نیامده بود.یکی از زائرینی که در حیاط مقام صاحب الزمان علیه السلام  در زمان حادثه حضور داشت می گوید ما وقتی متوجه شدیم که این دختر سقوط کرده است گفتیم مرده است چون ارتفاع زیاد است و پایین پای دیوار هم برای کار عمرانی حفر شده است که درون آن لوله،سنگ،و...هست .ولی وقتی بالا سر دختر بچه رسیدم دیدم که با لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام  زنده است .به نقل از جمعی از زائرین و خادمین و مجاورین و نگهبانان مقام صاحب الزمان علیه السلام

 

حقیقتا این مکان از چنان قداست و احترامی برخوردار است که بزرگان و علما در طول تاریخ آین مکان با پای پیاده یا سواره برای توسل به حضرت مهدی علیه السلام و نمازگزاردن در آن،از راه های دور و نزدیک ،مشرّف شده اند.  برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام صلوات

با سلام دیروز(سه شنبه مورخ94/2/8)ساعت از هفت عصر گذشته بود که به مقام صاحب الزمان علیه السلام رسیدم ،هنگام ورود پیش از سربالایی متوجه شدم که زن و مرد همه پای دیوار حیاط جمع شدند خیلی تعجب کردم رفتم جلوتر و از زائرین پرسیدم گفتند همین الان یه دختر دبستانی از بالای حیاط مقام به پایین سقوط کرده و برخی از زائرین که متوجه شدند از حیاط مقام سراسیمه  آمدند پایین تا ببیند چه شده است وقتی بالای سر دختر رسیدند یکی از زائرین خواست دختر را بغل کند که دختر گفت نه من خودم می خوام راه بروم  و حقیقتا ما هم که این دختر را دیدیم هیچ مشکل خاصی برایش پیش نیامده بود.یکی از زائرینی که در حیاط مقام صاحب الزمان علیه السلام  در زمان حادثه حضور داشت می گوید ما وقتی متوجه شدیم که این دختر سقوط کرده است گفتیم مرده است چون ارتفاع زیاد است و پایین پای دیوار هم برای کار عمرانی حفر شده است که درون آن لوله،سنگ،و...هست .ولی وقتی بالا سر دختر بچه رسیدم دیدم که با لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام  زنده است .به نقل از جمعی از زائرین و خادمین و مجاورین و نگهبانان مقام صاحب الزمان علیه السلام

 

حقیقتا این مکان از چنان قداست و احترامی برخوردار است که بزرگان و علما در طول تاریخ آین مکان با پای پیاده یا سواره برای توسل به حضرت مهدی علیه السلام و نمازگزاردن در آن،از راه های دور و نزدیک ،مشرّف شده اند.  برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام صلوات