عربستان تامین امنیت فرودگاه های خود را به اسرائیل سپرد

عربستان تامین امنیت فرودگاه های خود را به اسرائیل سپرد

 

به گزارش سایت صاحب الزمان(عج):

پس از آنکه دیوان پادشاهی عربستان در یک دستور فوری و سری اعلام کرد که امنیت فرودگاه های کشور باید به شرکت های خارجی سپرده شود؛ شرکتجی.فور.اس متعلق به رژیم اشغالگر قدس انتخاب شد.

براساس این گزارش،دستور سپرده شدن امنیت فرودگاه ها به دلیل ترس و نگرانی ریاض از گروه های مخالف به ویژه بعد از اقدامات ولیعهد این کشور در دستگیری مخالفان صورت می گیرد.

گفته می شود خاندان سلطنتی نگران است مبادا نیروهای امنیتی بومی فرودگاه برخی مقامات را در فرار از کشور یاری کنند و به همین دلیل آنها را خلع کرده و امنیت را به شرکت اسراییلی سپرده اند.