کشف قرآن دست‌نویس تاریخی در تونس

 

کشف قرآن دست‌نویس تاریخی در تونس

 

به گزارش سایت صاحب الزمان(عج):

کتابخانه ملی تونس از کشف سومین نسخه از قرآن دست‌نویس منسوب به«ابن غطوس»خطاط برجسته اندلسی در قرن هفتم هجری خبر داد.

مورخان معتقدند این نسخه بیش از 9 قرن پیش نگاشته شده و نوشتن آن دست‌کم شش ماه به طول انجامیده است.

شاکر عادل؛رئیس بخش نسخ خطی کتابخانه ملی تونس در ارتباط با این نسخه گفت:

خطوط دایره ای در حاشیه صفحات این مصحف دیده می‌شود و نشانه‌های مربوط به تقسیم حزب‌ها با اشکال هندسی زیبایی تزیین شده است.