منع پخش اذان از مساجد در رواندا

منع پخش اذان از مساجد در رواندا

 

به گزارش سایت صاحب الزمان(عج):

علمای اسلامی در رواندا با اعلام اینکه ممنوعیت پخش اذان از بلندگوهای مساجد،نقض آشکار حقوق مذهبی مسلمانان محسوب می شود؛صدای اعتراض شان در مقابل این تصمیم دولت بلند شده و متعهد شده اند به مقابله با این تصمیم برخیزند.

شیخ سلیمان باروشیمانا،مشاور مفتی رواندا در این باره به خبرنگاران گفت:

منع پخش کامل اذان نقض آموزه ها و الهیات اسلامی است؛لازم به چنین کاری نبوده بلکه ما می توانستیم به توافقی به دو جانبه ای برسیم که هر دو طرف را راضی نگه دارد  و در عوض صدای بلندگوها را کمتر کنیم.

علمای اسلامی در رواندا بر این باور هستند که پیش از گرفتن  چنین تصمیمی بایستی با آن ها مشورت می شده است.