حمله افراد ناشناس به مسجدی در هند

حمله افراد ناشناس به مسجدی در هند

 

به گزارش سایت صاحب الزمان(عج):

مسجدی در منطقه کاسگنج در ایالت اوتار پرادش؛امروز بوسیله افرادی ناشناس مورد حمله قرار گرفت.

پلیس اوتار پرادش اعلام کرد:

این مسجد با هدف برهم زدن آرامش جامعه و ایجاد خشونت هدف حمله قرار گرفت.

پس از این حمله مغازه‌ها بسته شد و گشت پلیس در این منطقه افزایش یافت.

مقامات ارشد هندی اعلام کردند که در حال بررسی این پرونده و نظارت بر این وضعیت هستند.

حدود ۲۰۰ میلیون نفر از جمعیت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون نفری هند را مسلمانان تشکیل می‌دهند.