حمایت یک راننده آلمانی از یک زن محجبه

حمایت یک راننده آلمانی از یک زن محجبه

به گزارش سایت جهانی صاحب الزمان(عج):

راننده اتوبوسی در برلین؛یکی از مسافر را به دلیل رفتار نژادپرستانه نسبت به یک زن محجبه از اتوبوس بیرون کرد.

روزنامه آلمانی بیلد در این باره نوشت:

لینا رورباخ یکی از شاهدان این ماجرا که در سازمان عفو بین الملل فعالیت می کند؛در توئیتر خود نوشت که  یک زن وارد اتوبوس شد و از یک مسافر محجبه که بر روی یکی از صندلی ها نشسته بود؛پرسید که زود از اتوبوس پیاده می شوی یا دیر؟ سپس از وی خواست تا از روی صندلی بلند شود و او به جای وی بنشیند؛شاید این مسافر محجبه به وی گفته بود که دیر پیاده می شود.

در همان حال زن با صدای بلند گفت:زمانی که افرادی مانند شما را می بینم،تب و لرز می گیرم.

پس از این مشاجره؛راننده اتوبوس وارد عمل شد و از زن خواست که اتوبوس را ترک کند و زن از اتوبوس پیاده شد.

منبع:شیعه نیوز