پایکوبی سعودی‌ها روی خاک شیعیان عربستان

پایکوبی سعودی‌ها روی خاک شیعیان عربستان

به گزارش سایت جهانی صاحب الزمان(عج):

نظامیان رژیم سعودی به بهانه پروژه«بهسازی منطقه»شهر العوامیه را به شدت تخریب و ساکنانش را آواره کرده‌اند.

این شهر در استان القطیف واقع شده است و همه ساکنینش شیعه بوده و تعدادآنها به ۳۰ هزار نفر می رسد.

شهر العوامیه به دلیل گرایش های دینی و مذهبی خود از تمامی امکانات محروم است و حتی شهروندان ساکن آن از حقوق شهروندی نیز برخوردار نیستند.

شیخ نمر النمر روحانی برجسته عربستانی از اهالی همین شهر بود که به دلیل انتقادات گسترده از سیاست های داخلی و خارجی عربستان سعودی به شهادت رسید.

رژیم سعودی مدتهاست که به بهانه ساختگی پروژه «بهسازی» آن را به صورت گسترده تخریب می کند و جوانان آن را نیز به قتل می رساند.

رژیم سعودی با سلسله اقدامات نظامی خود علیه مردم العوامیه؛باعث کوچ اجباری ۶۰ درصد از آنها از این شهر شد.

شیعه نیوز