شعارنویسی اهانت آمیز روی مسجدی در واشنگتن

شعارنویسی اهانت آمیز روی مسجدی در واشنگتن

زبه گزارش سایت جهانی صاحب الزمان(عج):

مسجد مونرو واشنگتن؛شبانه مورد حمله قرار گرفته و دیوارهای این مسجد با شعارهای اهانت آمیز ضداسلام مخدوش شدند.

در حالی که شرایط برای مسلمانان غرب هر روز وخیم‌تر می‌شود؛عده‌ای از اعضای این مسجد بر این باور هستند که با عاملان چنین اقداماتی نباید برخورد مجرمانه صورت بگیرد بلکه از این حوادث بایستی به عنوان فرصتی برای ایجاد ارتباط با برقرار کرده و آگاهی دادن استفاده کرد.

علم علی؛سخنگوی این مرکز اسلامی در این باره گفت:شاید کسی که چنین کاری کرده درک درستی از دین اسلام نداشته است؛یا اینکه آن‌ها از رو جهالت  از ما مسلمانان می‌ترسند.

پلیس هنوز ردی از عاملان خرابکاری پیدا نکرده و از مردم خواسته هر گونه اطلاعاتی در این باره را گزارش دهند.

شیعه نیوز