پرسش پیامکی عصر انتظار شماره 39

 پرسش پیامکی عصر انتظار شماره ۳۹

سخن زیر از کیست؟؟

مهدی؛صورتش همانند ستاره؛فروزان است.

پاسخ خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شهر خود؛به سامانه ۱۰۰۰۲۰۰۰۱۰۰۳۱۳ بفرستید.

شماره هایی که بیش از یک بار با آنها پاسخ فرستاده شود و یا بدون نام باشند؛در قرعه کشی شرکت داده نمی شوند.

شما میتوانید پاسخ را در بخش مهدی(عج)از نگاه دیگران بیابید.

 

برندگان پرسش ۳۸ در پرسش ۴۰ اعلام خواهد شد.