کاهش تعرفه واردات موبایل به 5 درصد

برای حمایت از مصرف کننده گان و کاهش قاچاق تعرفه واردات موبایل به پنج درصد کاهش یافت

 به گزارش خبرنگاران نصرالله اوحدی پور  بیان کرد: باتصمیم دولت امسال تعرفه واردات  مبایل 2 دو درصد کاهش یافت

وی خاطر نشان کرد سال گذشته این تعرفه 7درصد  بوده که امسال به 5درصد کاهش یافت تا انگیزه ای شود برای وارد کردن قانونی موبایل و کاهش قاچاق البته باید به این رقم 9درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه کرد که به نظر تعرفه مناسبی برای واردات موبایل میباشد