پرسش پیامکی عصر انتظار شماره 27

نام سه تن از پیامبرانی که غیبت داشته اند؟؟؟

لطفا پاسخ خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شهر خود به سامانه 10002000100313 بفرستید.

شماره هایی که بیش از یک بار با آنها پاسخ فرستاده شود و یا بدون نام باشند در قرعه کشی شرکت داده نمی شوند!

 

برندگانی که تا کنون هدیه خود را دریافت نکرده اند میتوانند بوسیله پیامک به شماره  09033131212 به ما اطلاع دهند.

نام سه تن از پیامبرانی که غیبت داشته اند؟؟؟

لطفا پاسخ خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شهر خود به سامانه 10002000100313 بفرستید.

شماره هایی که بیش از یک بار با آنها پاسخ فرستاده شود و یا بدون نام باشند در قرعه کشی شرکت داده نمی شوند!

 

برندگانی که تا کنون هدیه خود را دریافت نکرده اند میتوانند بوسیله پیامک به شماره  09033131212 به ما اطلاع دهند.