پرسش پیامکی عصر انتظار شماره 26

شباهت میان امام زمان(عج)و حضرت ایوب(ع)از دید پژوهشگران مرکز تخصصی مهدویت وجود دارد؟؟؟

لطفا پاسخ خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شهر خود به سامانه 10002000100313 بفرستید.

شماره هایی که بیش از یک بار با آنها پاسخ فرستاده شود و یا بدون نام باشند در قرعه کشی شرکت داده نمی شوند!

برندگان پرسش شماره 24

معصومه رضایی از تهران

مهری آقاجانی از اصفهان

 

برندگانی که تا کنون هدیه خود را دریافت نکرده اند میتوانند بوسیله پیامک به شماره 09033131212 به ما اطلاع دهند!

شباهت میان امام زمان(عج)و حضرت ایوب(ع)از دید پژوهشگران مرکز تخصصی مهدویت وجود دارد؟؟؟

لطفا پاسخ خود را به همراه نام و نام خانوادگی و شهر خود به سامانه 10002000100313 بفرستید.

شماره هایی که بیش از یک بار با آنها پاسخ فرستاده شود و یا بدون نام باشند در قرعه کشی شرکت داده نمی شوند!

برندگان پرسش شماره 24

معصومه رضایی از تهران

مهری آقاجانی از اصفهان

 

برندگانی که تا کنون هدیه خود را دریافت نکرده اند میتوانند بوسیله پیامک به شماره 09033131212 به ما اطلاع دهند!