آیت ا...واعظ طبسی

در گذشت آیت ا...واعظ طبسی تولیت حرم امام رضا علیه السلام را به هم وطنان عزیز تسلیت عرض می نماییم.

در گذشت آیت ا...واعظ طبسی تولیت حرم امام رضا علیه السلام را به هم وطنان عزیز تسلیت عرض می نماییم.