ختم ها برای سلامتی امام زمان(عج)

سلام بر امام زمان(عج)،سلام بر آن امام مهربان و سلام بر دوستداران امام زمان(عج) و سلام بر زائرین مقام صاحب الزما(عج)شما عزیزانی که برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان(عج)از تاریخ 94/12/4تا تاریخ94/12/11دو ختم قرآن و هم چنین بیش از 381000صلوات و بیش از 1715دعای فرج و 23دعای توسل و 241 زیارت عاشورا و102زیارت آل یاسین خواندید.

سلام بر امام زمان(عج)،سلام بر آن امام مهربان و سلام بر دوستداران امام زمان(عج) و سلام بر زائرین مقام صاحب الزما(عج)شما عزیزانی که برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان(عج)از تاریخ 94/12/4تا تاریخ94/12/11دو ختم قرآن و هم چنین بیش از 381000صلوات و بیش از 1715دعای فرج و 23دعای توسل و 241 زیارت عاشورا و102زیارت آل یاسین خواندید.