جلسات عمومی دعا برای تعجیل در ظهور

جلسات عمومی دعا برای تعجیل ظهور امام زمان علیه السلام
عاشق حقیقی امام زمان علیه السلام منتظر است،منتظر ظهور نور،او شیفته واقعی مولای خود حضرت مهدی علیه السلام است،ودر لحظات زندگی خود در هر کجا که هست به یاد مولا ی مهربان خود است،و برای تعجیل ظهورش دعا می کند،او دعا می کند،گاهی دعایی که در این مورد وارد شده ،و گاهی از صمیم دل از خدای مهربان ظهور حجّت خدا را می خواهد.
آری!دعا؛دعا؛دعا برای تعجیل ظهور ،او نه تنها خودش دعا می کند بلکه منتظران را نیز به دعا تشویق می نماید ،چرا که او دلباخته و شیفته امام زمان علیه السلام  و یوسف زیبای زهرا (س)است.
او می داند طبق دستورات امامان هدایتگر ما،دعای دسته جمعی تأثیر بیشتری در استجابت دعا دارد،و به همین جهت است که منتظران دوران ظهور به تشکیل جلسات دعا-از جمله دعای ندبه-پرداخته اند،آنان در کنار یکدیگر با دلهایی آکنده از غم هجران مولای غریب خودشان ،دست نیاز به پیشگاه خدای مهربان دراز کرده ،و از او ظهور مولای خود را می طلبند.
این مجالس ،از بهترین مجالس اُنس منتظران قدوم مبارک حضرت مهدی علیه السلام است،مجالسی که امید منتظران را افزایش می دهد،و در هر جلسه ای افراد زیادی را به یاران و دعا گویان و منتظران یوسف زهرا(س)می افزاید،و چه بسا جوانان و نوجوانان حتّی کودکانی که در این جلسات پُر بار معنوی شرکت می کنند ؛از بهترین یاران امام زمان علیه السلام شوند.
کوتاه سخن این که،چنین مجالسی همواره مورد لطف و عنایت حضرات معصومین علیهم السلام بوده و امام زمان علیه السلام شخصاً به چنین مجالسی عنایت خاص دارند.
صاحب کتاب ارزشمند ((مکیال المکارم))که خود از عاشقان و دلباختگان حضرت مهدی علیه السلام بوده،در این زمینه می نویسد:تشکیل چنین مجالسی،از جمله وظایف مردم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام است،و باعث ترویج دین خدا،و اعتلای کلمه((ا...))و یاری نیکوکاران ،و موجب تقوا و تعظیم شعائر الهی و یاری ولیّ خداست.
البته می توان گفت:
در برخی موارد تشکیل چنین مجالسی واجب و ضروری است.به خصوص در مواقعی که مردم در پرتگاه انحراف و گمراهی قرار گیرند....
آری!منتظران قافله سالار مهر و محبّت!بیایم با هم برای نجات و رهایی بشریّت دست  دعا به سوی خدای رئوف برداریم،و از سویدای دل،برای ظهور مولایمان دعا نماییم،که انشاا... مستجاب است...عطش انتظار،ص115

 

جلسات عمومی دعا برای تعجیل ظهور امام زمان علیه السلام
عاشق حقیقی امام زمان علیه السلام منتظر است،منتظر ظهور نور،او شیفته واقعی مولای خود حضرت مهدی علیه السلام است،ودر لحظات زندگی خود در هر کجا که هست به یاد مولا ی مهربان خود است،و برای تعجیل ظهورش دعا می کند،او دعا می کند،گاهی دعایی که در این مورد وارد شده ،و گاهی از صمیم دل از خدای مهربان ظهور حجّت خدا را می خواهد.
آری!دعا؛دعا؛دعا برای تعجیل ظهور ،او نه تنها خودش دعا می کند بلکه منتظران را نیز به دعا تشویق می نماید ،چرا که او دلباخته و شیفته امام زمان علیه السلام  و یوسف زیبای زهرا (س)است.
او می داند طبق دستورات امامان هدایتگر ما،دعای دسته جمعی تأثیر بیشتری در استجابت دعا دارد،و به همین جهت است که منتظران دوران ظهور به تشکیل جلسات دعا-از جمله دعای ندبه-پرداخته اند،آنان در کنار یکدیگر با دلهایی آکنده از غم هجران مولای غریب خودشان ،دست نیاز به پیشگاه خدای مهربان دراز کرده ،و از او ظهور مولای خود را می طلبند.
این مجالس ،از بهترین مجالس اُنس منتظران قدوم مبارک حضرت مهدی علیه السلام است،مجالسی که امید منتظران را افزایش می دهد،و در هر جلسه ای افراد زیادی را به یاران و دعا گویان و منتظران یوسف زهرا(س)می افزاید،و چه بسا جوانان و نوجوانان حتّی کودکانی که در این جلسات پُر بار معنوی شرکت می کنند ؛از بهترین یاران امام زمان علیه السلام شوند.
کوتاه سخن این که،چنین مجالسی همواره مورد لطف و عنایت حضرات معصومین علیهم السلام بوده و امام زمان علیه السلام شخصاً به چنین مجالسی عنایت خاص دارند.
صاحب کتاب ارزشمند ((مکیال المکارم))که خود از عاشقان و دلباختگان حضرت مهدی علیه السلام بوده،در این زمینه می نویسد:تشکیل چنین مجالسی،از جمله وظایف مردم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام است،و باعث ترویج دین خدا،و اعتلای کلمه((ا...))و یاری نیکوکاران ،و موجب تقوا و تعظیم شعائر الهی و یاری ولیّ خداست.
البته می توان گفت:
در برخی موارد تشکیل چنین مجالسی واجب و ضروری است.به خصوص در مواقعی که مردم در پرتگاه انحراف و گمراهی قرار گیرند....
آری!منتظران قافله سالار مهر و محبّت!بیایم با هم برای نجات و رهایی بشریّت دست  دعا به سوی خدای رئوف برداریم،و از سویدای دل،برای ظهور مولایمان دعا نماییم،که انشاا... مستجاب است...عطش انتظار،ص115