گشایش حقیقی

امام زمان علیه السلام می فرماید:
برای شتاب در گشایش حقیقی و کامل بسیار دعا کنید زیرا همانا ،فرج شما ،در آن است.بحارالانوار ،ج53،ص181،ح10-احتجاج ،ج2،ص284

امام زمان علیه السلام می فرماید:
برای شتاب در گشایش حقیقی و کامل بسیار دعا کنید زیرا همانا ،فرج شما ،در آن است.بحارالانوار ،ج53،ص181،ح10-احتجاج ،ج2،ص284