مظلوم ترین فرد عالم

مظلوم ترین فرد عالم
متأسفانه اکنون نه تنها در عبادات فردی بلکه در بیشتر مجالس عمومی نیز از یاد امام زمان ارواحناه فداه و دعا برای تعجیل ظهور آن حضرت غفلت می شود اگر بدانیم که تا کنون چقدر از آن حضرت غافل بوده ایم،متوجه می شویم که آن حضرت مظلوم ترین فرد عالم هستند.اکنون جریانی را درباره مظلومیت آن بزرگوار ذکر    می کنیم:حجة الاسلام و المسلمین مرحوم آقای حاج سید اسماعیل شرفی نقل نمودند:
به عتبات مقدسه مشرف شده بودم و در حرم مطهر حضرت سید الشهداءمشغول زیارت بودم.
چون دعای زائرین در قسمت بالا سر حرم مطهر امام حسین(ع) مستجاب است در آنجا از خداوند خواستم مرا به محضر مبارک مولایم حضرت مهدی ارواحناه فداه مشرف گرداند و دیدگانم را به جمال بی مثال آن بزرگوار روشن نماید.
مشغول زیارت بودم که ناگهان خورشید جهان تاب جمالش ظاهر شد،گر چه در آن هنگام حضرتش را نشناختم ولی شدیداً مجذوب آن بزرگوار شدم،پس از سلام از ایشان سوال کردم:آقا شما کیستید؟فرمودند:من مظلوم ترین فرد عالم هستم.
من متوجه نشدم و با خود گفتم:شاید ایشان از علماءبزرگ نجف هستند و چون مردم به ایشان گرایش پیدا نکردند خود را     مظلوم ترین فرد عالَم می دانند،در این هنگام ناگهان متوجه شدم که کسی در کنارم نیست.
اینجا بود که فهمیدم مظلـوم ترین فرد عالم کسی جز   امام زمان ارواحناه فداه نیست،و نعمت حضور آن بزرگوار را زود از دست دادم.صحیفه مهدیه،ص58


متأسفانه اکنون نه تنها در عبادات فردی بلکه در بیشتر مجالس عمومی نیز از یاد امام زمان ارواحناه فداه و دعا برای تعجیل ظهور آن حضرت غفلت می شود اگر بدانیم که تا کنون چقدر از آن حضرت غافل بوده ایم،متوجه می شویم که آن حضرت مظلوم ترین فرد عالم هستند.اکنون جریانی را درباره مظلومیت آن بزرگوار ذکر    می کنیم:حجة الاسلام و المسلمین مرحوم آقای حاج سید اسماعیل شرفی نقل نمودند:
به عتبات مقدسه مشرف شده بودم و در حرم مطهر حضرت سید الشهداءمشغول زیارت بودم.
چون دعای زائرین در قسمت بالا سر حرم مطهر امام حسین(ع) مستجاب است در آنجا از خداوند خواستم مرا به محضر مبارک مولایم حضرت مهدی ارواحناه فداه مشرف گرداند و دیدگانم را به جمال بی مثال آن بزرگوار روشن نماید.
مشغول زیارت بودم که ناگهان خورشید جهان تاب جمالش ظاهر شد،گر چه در آن هنگام حضرتش را نشناختم ولی شدیداً مجذوب آن بزرگوار شدم،پس از سلام از ایشان سوال کردم:آقا شما کیستید؟فرمودند:من مظلوم ترین فرد عالم هستم.
من متوجه نشدم و با خود گفتم:شاید ایشان از علماءبزرگ نجف هستند و چون مردم به ایشان گرایش پیدا نکردند خود را مظلوم ترین فرد عالَم می دانند،در این هنگام ناگهان متوجه شدم که کسی در کنارم نیست.
اینجا بود که فهمیدم مظلـوم ترین فرد عالم کسی جز   امام زمان ارواحناه فداه نیست،و نعمت حضور آن بزرگوار را زود از دست دادم.صحیفه مهدیه،ص58