پیوند با مقام ولایت

                                                                                                      
حفظ و تقویت پیوند قلبی با امام عصر (عج)و تجدید دایمی عهد و پیمان با آن حضرت،یکی دیگر از وظایف مهمی است که هر شیعه منتظر در عصر غیبت بر عهده دارد.
بدین معنا که یک منتظر واقعی حضرت حجت(ع) با وجود غیبت ظاهری آن حجت الهی هرگز نباید احساس کندکه در جامعه ،رها و بی مسولیت رها شده است و هیچ تکلیفی نسبت به امام و مقتدای خود ندارد.این موضوع در روایات بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم.
امام محمد باقرعلیه السلام در تفسیر این کلام خدای تعالی:
ای کسانی که ایمان آورده اید،شکیبا باشید و دیگران را به شکیبای فرا خوانید و مراقب باشید و از خدا بترسید که رستگار شـوید.1
می فرماید :بر انجام واجبات صبر کنید و با دشمنانتان پایداری کنید و پیوند خود را با امام منتظران مستحکم سازید.2
همچنین امام صادق علیه السلام می فرماید:
بر واجبات صبر کنید و یکدیگر را بر مصایب به صبر وا دارید و خود را بر پیوند با امامان منتظرتان مستحکم سازید.3
در روایت های متعددی،امامان ما،شیعیان خود را به تجدید عهد و بیعت با امام زمان (عج)خود سفارش کرده اند و از آنها خواسته اند در آغاز هر روز وحتی پس از هر نماز واجب ،دعای عهد بخوانند همه این موارد از اهمیت پیوند دایمی شیعیان با مقام عظمای ولایت و حجت خدا حکایت دارد.
یکی از مشهورترین دعاهای عهد،دعایی است که سید بن طاووس آن را در کتاب ارزشمند مصباح الزائربه نقل از امام صادق(ع) روایت کرده و در ابتدای آن آمده است:
هرکس چهل بامداد،خدا را با این عهد بخواند ،از یـاوران قائم (عج)ما خواهد بود پس اگر پیش از ظهور قائم (عج)از دنیا برود ،خـداونـد تعالی،او را از قبـرش خارج می سازد تا قائم (عج) را یاری دهد.خداوند به شماره هر کلمه از آن،هزار حسنه به او عطا می کند و هزار بدی را از او بر طرف می سازد. 4
به دلیل اهمیت زیاد دعای عهد قسمتی از آن را نقل می کنیم:

بار خدایا!مرا از یاران آن حضرت و از مدافعان حریم مقدس او و شتابندگان در پی انجام هدف او و اطاعت کنندگان از دستورهای و نواهی او و حمایت کنندگان از وجود شریف او و سبقت جویان به سوی خواسته او  و شهیدان در حضورش قرار ده.
شیـعـیـان منـتـظـر می توانند علاوه بر دعای عهـد می توانند بــا  بهرگیری از دعـاهـا و زیـــارت هـای دیـگـری کـه مـرتـبـط بـا امام عصر(عج)است،پیوند دایمی خود را با آن  برقرار ســازنـد      که از آن جـملـه بــه دعـای نـدبـه ،دعـای فـرج،اسـتغـاثـه بــه امام زمان (عج)،زیارت آل یاسین،زیارت امام عصر در جـمعه،هـم چنین نماز امام زمان (عج)اشاره کرد.
چشم انتظاران امام زمان (عج)می توانند با حضور در مساجد و مکان های مقدسی که به امام عصر منسوب است،مانند مقام صاحب الزمان(عج)،مسجد جمکران،مسجد و سرداب مقدس سامرا،پیوند خویش را با آن حضرت روز به روز مستحکم تر سازند

 

                                                                                                      
حفظ و تقویت پیوند قلبی با امام عصر (عج)و تجدید دایمی عهد و پیمان با آن حضرت،یکی دیگر از وظایف مهمی است که هر شیعه منتظر در عصر غیبت بر عهده دارد.
بدین معنا که یک منتظر واقعی حضرت حجت(ع) با وجود غیبت ظاهری آن حجت الهی هرگز نباید احساس کندکه در جامعه ،رها و بی مسولیت رها شده است و هیچ تکلیفی نسبت به امام و مقتدای خود ندارد.این موضوع در روایات بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم.
امام محمد باقرعلیه السلام در تفسیر این کلام خدای تعالی:
ای کسانی که ایمان آورده اید،شکیبا باشید و دیگران را به شکیبای فرا خوانید و مراقب باشید و از خدا بترسید که رستگار شـوید.1
می فرماید :بر انجام واجبات صبر کنید و با دشمنانتان پایداری کنید و پیوند خود را با امام منتظران مستحکم سازید.2
همچنین امام صادق علیه السلام می فرماید:
بر واجبات صبر کنید و یکدیگر را بر مصایب به صبر وا دارید و خود را بر پیوند با امامان منتظرتان مستحکم سازید.3
در روایت های متعددی،امامان ما،شیعیان خود را به تجدید عهد و بیعت با امام زمان (عج)خود سفارش کرده اند و از آنها خواسته اند در آغاز هر روز وحتی پس از هر نماز واجب ،دعای عهد بخوانند همه این موارد از اهمیت پیوند دایمی شیعیان با مقام عظمای ولایت و حجت خدا حکایت دارد.
یکی از مشهورترین دعاهای عهد،دعایی است که سید بن طاووس آن را در کتاب ارزشمند مصباح الزائربه نقل از امام صادق(ع) روایت کرده و در ابتدای آن آمده است:
هرکس چهل بامداد،خدا را با این عهد بخواند ،از یـاوران قائم (عج)ما خواهد بود پس اگر پیش از ظهور قائم (عج)از دنیا برود ،خـداونـد تعالی،او را از قبـرش خارج می سازد تا قائم (عج) را یاری دهد.خداوند به شماره هر کلمه از آن،هزار حسنه به او عطا می کند و هزار بدی را از او بر طرف می سازد. 4
به دلیل اهمیت زیاد دعای عهد قسمتی از آن را نقل می کنیم:

بار خدایا!مرا از یاران آن حضرت و از مدافعان حریم مقدس او و شتابندگان در پی انجام هدف او و اطاعت کنندگان از دستورهای و نواهی او و حمایت کنندگان از وجود شریف او و سبقت جویان به سوی خواسته او  و شهیدان در حضورش قرار ده.
شیـعـیـان منـتـظـر می توانند علاوه بر دعای عهـد می توانند بــا  بهرگیری از دعـاهـا و زیـــارت هـای دیـگـری کـه مـرتـبـط بـا امام عصر(عج)است،پیوند دایمی خود را با آن  برقرار ســازنـد      که از آن جـملـه بــه دعـای نـدبـه ،دعـای فـرج،اسـتغـاثـه بــه امام زمان (عج)،زیارت آل یاسین،زیارت امام عصر در جـمعه،هـم چنین نماز امام زمان (عج)اشاره کرد.
چشم انتظاران امام زمان (عج)می توانند با حضور در مساجد و مکان های مقدسی که به امام عصر منسوب است،مانند مقام صاحب الزمان(عج)،مسجد جمکران،مسجد و سرداب مقدس سامرا،پیوند خویش را با آن حضرت روز به روز مستحکم تر سازند