مهر و محبت به امام زمان(عج)یکی از وظایف منتظران است

مهر و محبت به امام زمان(عج)یکی از وظایف منتظران است
چرا مهر بی کران آن مهربان را در کانون دلمان جای ندهیم؟
وجود نازنینی که خدای متعال نه تنها او را بلکه دوستان او را نیز دوست می دارد،و به حبیب خود پیامبر رحمت (ص)دستور      می دهدکه او را دوست بدارد!
چرا در شگفتی؟ سخن زیبا را بخوان و به جان و دل بسپار تا از عظمت و بزرگواری مولایت امام زمان(عج) به وجد آمده و خوشحال شوی.
رسول خدا(ص) می فرماید:
شب معراج انوار پاک دوازده نور الهی را به من نشان دادند،یکی از آنها ایستاده(قائم) بود،عرضه داشتم:
پروردگارا من ! اینان کیستند؟اینان امامانی هستند،و این قائم(عج) است،کسی که حلال مرا حلال،و حرام مرا حرام می نماید،و از دشمنان من انتقام می گیرد.
ای محمد ! او را دوست بدار که من او و دوستان او را دوست      می دارم. منتظران عزیز،نه فقط به مولای مهربان خود عشق می ورزند،بلکه مهر و محبت بی کران او را همچون عطر گل محمدی در همه جا پخش می نماید،و مردم را با مهر او آشنا می سازند.    صحیفه مهدیه


چرا مهر بی کران آن مهربان را در کانون دلمان جای ندهیم؟
وجود نازنینی که خدای متعال نه تنها او را بلکه دوستان او را نیز دوست می دارد،و به حبیب خود پیامبر رحمت (ص)دستور می دهدکه او را دوست بدارد!
چرا در شگفتی؟ سخن زیبا را بخوان و به جان و دل بسپار تا از عظمت و بزرگواری مولایت امام زمان(عج) به وجد آمده و خوشحال شوی.
رسول خدا(ص) می فرماید:
شب معراج انوار پاک دوازده نور الهی را به من نشان دادند،یکی از آنها ایستاده(قائم) بود،عرضه داشتم:
پروردگارا من ! اینان کیستند؟اینان امامانی هستند،و این قائم(عج) است،کسی که حلال مرا حلال،و حرام مرا حرام می نماید،و از دشمنان من انتقام می گیرد.
ای محمد ! او را دوست بدار که من او و دوستان او را دوست   می دارم. منتظران عزیز،نه فقط به مولای مهربان خود عشق می ورزند،بلکه مهر و محبت بی کران او را همچون عطر گل محمدی در همه جا پخش می نماید،و مردم را با مهر او آشنا می سازند.    صحیفه مهدیه