شهید شیر علی سلطانی(1)

اگر ریخته شدن خون ناقابل من،فرج مولایم حضرت صاحب الزمان(عج)را نزدیک تر می کند،پس ای خمپاره ها بر من ببارید و خونم را بریزید.


حاج آقا درویشی در کتاب سربازان خورشید آورده است:

شهید شیر علی سلطانی در قسمتی از وصیت نامه اش می نویسد:

اگر ریخته شدن خون ناقابل من،فرج مولایم حضرت صاحب الزمان(عج)را نزدیک تر می کند،پس ای خمپاره ها بر من ببارید و خونم را بریزید.

کتاب سربازان خورشید،ص163این کتاب زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)قم به چاپ رسیده است