چه کارهایی انجام دهیم  که ایمانمان به وجود حضرت صاحب الزمان(عج)بیشتر شود؟

برای تقویت ایمان به وجود حضرت صاحب الزمان(عج)از راه های زیر می توان بهره برد:


حاج آقا رضوانی(از اساتید مرکز تخصصی مهدویت قم)پاسخ می دهد:

 

برای تقویت ایمان به وجود حضرت صاحب الزمان(عج)از راه های زیر می توان بهره برد:

 

1-بررسی ادلّه عقلی که می تواند عقل و فکر انسان را نسبت به وجود حضرت صاحب الزمان(عج)تقویت نماید.

2-بررسی آیات قرآنی و احادیثی که از آنها استفاده می شود که حضرت صاحب الزمان(عج)وجود دارد.

 

3-مطالعه احوال کسانی که به محضر مقدس حضرت صاحب الزمان(عج)مشرف شده اند که این می تواند نقش مهمی  در تقویت قلوب انسان به وجود حضرت علیه السلام داشته باشد.

 

4-خواندن دعاهایی که در آن،خطاب به حضرت شده و با او نجوا دارد که می تواند تأثیر به سزایی در اعتقاد انسان به وجود حضرت صاحب الزمان(عج)داشته باشد.

 

کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات،ص408