نهایت آرزو

یکی دیگر از وظایف منتظران حضرت صاحب الزمان علیه السلام در دوران غیبت،خودسازی و مواظبت بر رفتار خویش است


حاج آقا درویشی در کتاب سربازان خورشید می نویسد:

یکی دیگر از وظایف منتظران حضرت صاحب الزمان علیه السلام در دوران غیبت،خودسازی و مواظبت بر رفتار خویش است

نهایت آرزوی افرادی که با مکتب اهل بیت(ع)آشنایی دارند این است که این افتخار را کسب کنند تا جزء منتظران واقعی حضرت مهدی(عج) باشند ؛رسیدن به چنین مقامی ،جز با خودسازی و آراستگی اخلاقی میسر نیست.

امام صادق علیه السلام فرمودند:

هر کس دوست دارد از یاران حضرت قائم باشد،پس باید منتظر باشد و کارهایش را با ورع ،تقوا و اخلاق کریمانه همراه کند.

از امام صادق علیه السلام درباره تقوا پرسیدند ایشان این گونه پاسخ دادند:

تقوا آن است که در مواردی که خدا به انجام آن فرمان داده ،تو را گم نیابد(آن فرمان را انجام بدهی)و به چیزهایی که تو را از آن باز داشته ،مشغول نبیند.

 

کتاب سربازان خورشید،ص218و219با کمی ویرایش