خضوع در برابر حق

آیت ا...بهجت(ره)فرمودند:

یکی از بزرگان که به خاطر جلالت قدرش...

آیت ا...بهجت(ره)فرمودند:

یکی از بزرگان که به خاطر جلالت قدرش،احتمال  می رفت بعد از محمد بن عثمان(نایب خاص دوم امام زمان عج)،جای حسین بن روح(نایب خاص سوم امام زمان عج)،به نیابت خاص تعیین شود،با کمال ادب و احترام،دو زانو در مقابل حسین بن روح قرار گرفت!

آیا ما نیز در هنگام امتحان،چنین هستیم و در مقابل حق خاضع ایم؟!

توضیح:شخصیت یاد شده ،احمد بن متیل است که پس از انتخاب حسین بن روح به نیابت خاصه حضرت مهدی(عج)از بالا دست مجلس برخاست و حسین بن روح را به جای خود نشاند و خود در مقابل پای او نشست

 

امام زمان(عج)در کلام آیت ا...بهجت(ره)،ص34