در اوج درگیری ها و مبارزات

حاج اقادرویشی در کتاب سربازان خورشید می نویسد:

یکی از جلوه های شور انگیز...

حاج اقادرویشی در کتاب سربازان خورشید می نویسد:

یکی از جلوه های شور انگیز یاد کردن از حضرت صاحب الزمان(عج)وقت های درگیری و نبرد با دشمنان بود.

یاد حضرت صاحب الزمان(عج) در اوج درگیری ها و مبارزات رزمندگان،حال و هوای دیگری به صحنه های جنگ  می داد.

آن دلاور مردان،آن قدر غرق در محبت و معرفت به امام زمانشان بودند که گویی در کنار حضرت مهدی(عج)  می جنگیدند؛لذا در آن لحظات سخت نیز به یاد امام زمان(عج)بودند.فریادهای((ا...اکبر))رزمندگان با ذکر((یا مهدی))در هم آمیخته می شد و لرزه بر اندام صدامیان می انداخت.

یکی از هم رزمان ((شهید مصطفی ردانی پور))درباره گوشه هایی از عملیات ((فرمانده کل قوا،خمینی روح خدا))می گوید:در خاکریز سوم،فریاد های بچه ها را فراموش نمی کنم.

در اوج درگیری،صدای((یا مهدی))بچه ها بلند بود.

همه،مولایشان را صدا می زدند و از مولا یاری می خواستند.

کتاب سربازان خورشید،ص245و246