منتظر واقعی

شهید حمیدرضا قناعت پیشه در وصیت نامه اش می نویسد:

شهید حمیدرضا قناعت پیشه در وصیت نامه اش می نویسد:

منتظر واقعی همواره در صدد تزکیه نفس و اصلاح  درون است.

منتظر حقیقی همواره آماده است حضرت صاحب الزمان(عج)ظهور کند تا به یاری اش بشتابد.

منتظر واقعی،هوشیار و آگاه به مسائل روز است.

کتاب سربازان خورشید،ص223