مسجد مقدس جمکران در قم از چه اهمیت ویژه ای برخوردار است؟

 حاج آقا رضوانی(از اساتید مرکز تخصصی مهدویت قم)پاسخ می دهد:


 حاج آقا رضوانی(از اساتید مرکز تخصصی مهدویت قم)پاسخ می دهد:

این مسجد از اهمیت خاص برخوردار است:

1-مسجد،در مکانی بنا شده که مطابق روایت حسن بن مثله جمکرانی  از امام زمان(عج)،از مکان هایی است که خداوند متعال از قبل مورد توجه قرار داده است.

2-مسجد مقدس جمکران به امر و دستور حضرت صاحب الزمان(عج)بنا شده است،و همین جهت در شرافت و قداست آن کافی است.

3-ثواب خاصی که برای نماز در آن مسجد ذکر شده است،زیرا حضرت فرمود:

هر کس آن دو نماز را در این مکان بخواند به مانند آن است که در بیت العتیق نماز به جای آورده است.

 

4-مسجد مقدس جمکران محل اجتماع عشّاق و موالیان اهل بیت(ع)است خصوصاً امام زمان(عج)است و لذا از جاذبه خاصی برخوردار می باشد.

چه بسا کسانی هر هفته از راه های دور به عشق حضرت صاحب الزمان(عج)به این مکان آمده و از فیوضات حضرت بهره مند می شوند.

طبق آماری که داده شده برخی از شب ها تا حدود یک میلیون نیز در این مکان مقدس از عشّاق امام زمان(عج)جمع شده اند.

 

5-این مکان از اماکن مقدس است که بسیاری از گرفتاران و بیماران صعب العلاج بلکه کسانی که محال بوده از راه طبیعی علاج شوند در این مکان مقّدس شفا یافته اند.

 

6-مسجد مقدس جمکران از جمله مکان هایی است که بسیاری از عشّاق و موالیان حضرت به لقای ایشان شرفیاب شده اند.

 

 

7-مسجد مقدس جمکران از چنان قداست و احترام برخوردار است که بزرگان علما در زول تاریخ آن با پای پیاده یا سواره برای توسل به حضرت و نماز گزاردن  در آن ،از راه های دور و نزدیک ،مشرّف  شده اند. 

 

کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات،ص469و470ا