سرباز امام زمان(عج)

شهید سید مرتضی شریفی در وصیت نامه اش می نویسد:

شهید سید مرتضی شریفی در وصیت نامه اش می نویسد:

در مورد من نگران نباشید،چون که من سرباز امام زمان(عج) هستم و باید به خاطر ظهورش ،زمینه را آماده کنم .

و در این راه،شک و تردیدی نیست و اگر شهید بشم،بیهوده نیست و اگر این راه را نروم ،حضرت صاحب الزمان(عج)از ما شکایت می کند و ناراضی می شود و باید همه از جان خود دریغ کنیم تا ان شاءا...حضرت صاحب الزمان(عج)هر چه زودتر ظهور کنند.

کتاب سربازان خورشید،ص229