رحمت

حضرت صاحب الزمان (عج)فرمودند:

حضرت صاحب الزمان (عج)فرمودند:

همانا رحمت پروردگارتان همه چیز را فرا گرفته و من آن رحمت بیکران الهی هستم.نگین آفرینش،ج2،ص126این کتاب زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)قم به چاپ رسیده است