مـاه درخشان

آقای سید جعفر موسوی نسب در کتاب خود(200پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان عج-این کتاب مورد تایید مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عج قم است) می نویسد:

آقای سید جعفر موسوی نسب در کتاب خود(200پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان عج-این کتاب مورد تایید مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عج قم است) می نویسد:

سعد ابن عبدا...قمی می گوید با جمعی برای زیارت امام حسن عسکری علیه السلام به سامرا رفته بودیم،هنگامی که به محضر حضرت شرفیاب شدیم،کودکی را در سمت راست حضرت مشاهده کردیم که مانند ماه درخشان بود،پرسیده شده این کودک کیست؟حضرت امام حسن عسکری                علیه السلام فرمودند:

این همان مهدی قائم آل محمد است.

کتاب200پرسش و پاسخ،ج1،ص98قسمتی از متن