سرباز

برادر شهید علی اکبر بختیاری می گوید:

آقایامید درویشی در کتاب سربازان خورشید می نویسد:

برادر شهید علی اکبر بختیاری می گوید:مدت ها از مسئولیت برادرم در سپاه بی خبر بودم .هرموقعه  از او درباره مقام و مسئولیتش سوال می کردم ،جواب می داد که فقط یک سرباز ساده امام زمان(عج)است.روزی که به اتفاق ،به محل کارش رفتیم ،از نوع برخورد دیگران فهمیدم که او مسئولیت مهمی دارد،ولی هرگز حاضر نیست از آن نام ببرد و یا آن را به رخ دیگران بکشد.علی اکبر علاقه  بسیاری به خواندن دعای ندبه داشت.موقعه خواندن دعای ندبه،با صدای بلند ((یا مهدی،یا مهدی))می گفت.بارها گفته بود:تنها آرزوی من ملاقات با حضرت صاحب الزمان (عج) است.کتاب سربازان خورشید،ص283این کتاب زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود قم به چاپ رسیده است-باکمی ویرایش