سید شهیدان

یا مهدی (عج) اگر تو بیایی همه شکوفه ها به شوق دیدارت می شکفند و بازهم دریاها پر از موج های محبت می شوند.

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا صاحب الزمان (عج)

سید شهیدان

یا مهدی (عج) اگر تو بیایی همه شکوفه ها به شوق دیدارت می شکفند و بازهم دریاها پر از موج های محبت می شوند.

اگر بیایی همه عاشقان و مهربانان در مقابل قدوم مبارک، سر تعظیم فرود می آورند و دل های منتظرانت آرام می گیرند.

واقعا می بینم که روز های بدون تو به سرعت می گذرند و مردم جهان با اشتیاق فراوان انتظارت را می کنند. مخصوصا زمانی که هیچ دفاعی در مقابل بمب های خوشه ای و شیمیایی که هر روز بر سرشان میبارند ندارند.

پس امیدوارم به خاطر جدت ابا عبدالله، که یاور مظلومان بود به داد مردم یمن برسی و آل یهود را که کوچکترین نشانه ای از انسانیت ندارد را نابود سازی.

آقای من، زمانی میتوانم نبودت را تحمل کنم که بتوانم هر آنچه دارم را برایت عیان کنم اما دریغ از این قلم ناتوان.

عالم اسلام در این روز ها که مرئم در حال عزاداری هستند جریحه دار شده اند و خودت بهتر از همه مشاهده می کنی که چگون مردمان را به بند کشیده اند. به امید روزی که بیایی و سنگ صبورمان شوی.

یا مهدی (عج)