گزارش تصویری روز دهم محرم در شهرستان شوشتر

گزارش اختصاصی سایت جهانی صاحب الزمان عج از مراسم روز 10 محرم سال 1438 در شهرستان شوشتر