عشق و علاقه فراوان

امید درویشی در کتاب سربازان خورشید(این کتاب زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم به چاپ رسیده است)می نویسد:

امید درویشی در کتاب سربازان خورشید(این کتاب زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم به چاپ رسیده است)می نویسد:
یکی از مهم ترین ویژگی های اخلاقی ((شهید حسن ترک))،عشق و علاقه فراوان به حضرت صاحب الزمان(عج)بود

.کتاب سربازان خورشید،ص203-با کمی ویرایش