جواد الائمه(ع)

یا مهدی اکنون که دارم با تو درد و دل می کنم....

یا مهدی اکنون که دارم با تو درد ودل می کنم؛در یکی از مقدس ترین مکان های ایران یعنی مسجد جمکران حضور دارم.

آری باز هم مردم نتوانستند جلوی بغض خود را بگیرند و با دیدن گنبد نورانی مسجد جمکران به شکوهت غبطه خوردند.

درست است که خورشید پشت ابری ولی باز هم آنچنان نوری داری که تمامی مردم دنیا از این نور و حرارت وجودت استفاده می کنند.

امروز ۳۰ ذی القعده یعنی سالروز شهادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام محمد تقی؛جوادالائمه(ع) است؛کسی که آنگونه که از نامش مشخص است دارای کرم و بخشش بود؛صفتی که بزرگواری او را نشان می دهد.

امامی که در زمان شهادت کم ترین سن را نسبت به امامان دیگر داشت و در سن ۱۸ سالگی به شهادت رسید.

یا مهدی از تو می خواهم باز هم مرا به مسجد جمکران بطلبی و باز هم دیدار مردمی که با شور و شعور نسبت به اهل بیت دعای فرج را قرائت می کنند.