شهید حسن امام دوست

کودکم!شعله عشق دیدار تو در دلم زبانه می کشد

امید درویشی درکتاب سربازان خورشیدمی نویسد:
شهدا با دل کندن از شهر و دیار و زن و بچه هایشان،به سوی جبهه ها شتافته و در راستای خدمت به حضرت صاحب الزمان(عج)،همه هستی شان را در طبق اخلاص گذاشتند؛البته آن ها،عاشق خانواده خود بودند و در این مسئله،الگو و نمونه اند.
شهید حسن امام دوست در قسمتی از نامه اش،خطاب به دختر تازه به دنیا آمده خودش می نویسد:
کودکم!شعله عشق دیدار تو در دلم زبانه می کشد.
خیلی دلم می خواست برای یک مرتبه هم که شده،شما را بببینم،اما نازنینم!چطور می توانم به سوی تو باز آیم ،در حالی که دشمن هر روز ناجوانمردانه به شهر و روستاهای میهن می تازد و صدها چون تو را که همه برایم عزیزند ،در آغوش مادرانشان به خاک و خون می کشد؟!من  می مانم تا تو فردا بتوانی سربلند و با افتخار بگویی که پدرت در راه اسلام و قرآن و نوکری حضرت امام حسین(ع)و حضرت صاحب الزمان(عج) و نایب بر حقّش، خمینی کبیرجان باخته است.کتاب سزبازان خورشید،ص236قسمتی از وصیت نامه هست برای کامل خواندن به همین کتاب مراجعه کنید-فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ،دفتر یکم،ص38-باکمی ویرایش