شهید حسین کوکبی

وقتی که مجروح شد،دعای((الهی عظم البلاء))را آغاز کرد

امید درویشی در کتاب سربازان خورشید می نویسد:
درباره شهید بزرگوار حسین کوکبی(ره) بازگو شده است:
وقتی که مجروح شد،دعای((الهی عظم البلاء))را آغاز کرد؛تا رسید به:
((یا محمد و یا علی،یاعلی یا محمد))،دیگر صدایش در نیامد.
کتاب سربازان خورشید،ص242این کتاب زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) قم به چاپ رسیده است.سفرعشق،ص136-باکمی ویرایش