نامه ای به یار

سلام بر تو که امید نه تنها مسلمین بلکه تمامی ادیان هستی


بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ای به یار

السلام علیک یا صاحب الزمان

سلام بر تو که امید نه تنها مسلمین بلکه تمامی ادیان هستی

سلام بر تو که نامت هم از هدایت گرفته شده.

سلام بر تو که انتقام گیرنده خون سیدالشهدایی.

ای خورشید پشت ابر،ای سراغاز خوبی ها،در هر لحظه زندگیم حضورت را احساس میکنم ومیبینم که خدمت برای تو چه برکاتی در

زندگیم داشته است

یا مهدی(عج) امیدوارم در انجام کارهایم رضایت شما باشدوشاید اندکی خشنودی شما را به همراه داشته باشد.

ای یاور مستضعفین امیدوارم که این جمعه بیایی وتمامی گره های کوری را که باعث شده مسلمانان از هم دور شوند را با دست های مبارکت باز کنی.