پای پیاده به جمکران می رفت

امید درویشی در کتاب خود(سربازان خورشید)می نویسد:درباره شهید بزرگوار مصطفی ردانی پور بازگو شده:او هر هفته سه شنبه شب،با پای پیاده عازم مسجد مقدس جمکران می شد.

 کتاب سربازان خورشید،ص254این کتاب زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)به چاپ رسیده است


امید درویشی در کتاب خود(سربازان خورشید)می نویسد:درباره شهید بزرگوار مصطفی ردانی پور بازگو شده:او هر هفته سه شنبه شب،با پای پیاده عازم مسجد مقدس جمکران می شد.

 کتاب سربازان خورشید،ص254این کتاب زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)به چاپ رسیده است