متوسل به حضرت صاحب الزمان(عج)باشید

فرزندانم!خوب به قرآن گوش کنید و این کتاب(قرآن) را سر مشق زندگی تان قرار بدهید .باید از قرآن استمداد کنید و باید از قرآن مدد بگیرید و متوسل به حضرت صاحب الزمان(عج)باشید.

امید درویشی در کتاب سربازان خورشید می نویسد:

یکی از سفارش های مهم این شهید بزرگوار به فرزندانش،این است که:

فرزندانم!خوب به قرآن گوش کنید و این کتاب(قرآن) را سر مشق زندگی تان قرار بدهید .باید از قرآن استمداد کنید و باید از قرآن مدد بگیرید و متوسل به حضرت صاحب الزمان(عج)باشید.

کتاب سربازان خورشید،ص288این کتاب زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)به چاپ رسیده است