آثار انتظار حضرت صاحب الزمان(عج)

در پــرتو انـتـظار امام زمان(عج)،آدمی از خــــود محــــوری رهایی  می یابد و خـــــود را جزئی از جــــامعه اسلامی  می بیــــند؛بنابراین تلاش می کند تا جامعه را در حد توان خود به صلاح و درستی نزدیک کند و هنگامی که جامعه ای از عناصری این چنین با هویت تشکیل یابد،اجتماعی در جهت ترویج فضیلت ها به وجود می آید و حرکت عمومی به سمت و سوی اقامه خوبی ها،شکل می گیرد.

در کتاب نگین آفرینش (این کتاب زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)به چاپ رسیده است)   می خوانیم:

بعضی گمان می کنند که انتظار مصلح جهانی(امام زمان عج)،اشخاص را در حالت سکون و بی تفاوتی قرار می دهد و منتظران حضرت صاحب الزمان(عج)،تا قیام اصلاح گری جهانی در مقابل بدی ها و پلیدی ها واکنشی نخواهند داشت،بلکه ساکت و بی تفاوت،دست روی دست خواهند گذاشت و نظاره گر جنایت ها خواهند بود.

این دید ،یک دید سطحی و به دور از اندیشه و دقت می باشد؛زیرا با توجه به آنچه در حقیقت انتظار امام موعود و ویژگـــــی هــــای منتظران مطرح شد،واضح است  که روحیــه انــتـظار،آن هـم با ویـــژگی های منحـصر بـــه فــــــرد و جــایــــگـــاه بـــی نـــظیـــر  حضرت صاحب الزمان(عج)نه فقط سکون و سردی را در پی ندارد؛بلــکه بهــتریـن عــامــل حــرکــت و پـــویـــایــی اســت.

انتـــظار،در منتــظر غوغایی مبـــارک و حرکتی هدف دار پدید می آورد.هر چه منتظر ،به حقیقت انتظار،نزدیک تر شود ،سرعت حرکت او به سوی مقصد بیشتر خواهد شد.

 در پــرتو انـتـظار امام زمان(عج)،آدمی از خــــود محــــوری رهایی  می یابد و خـــــود را جزئی از جــــامعه اسلامی  می بیــــند؛بنابراین تلاش می کند تا جامعه را در حد توان خود به صلاح و درستی نزدیک کند و هنگامی که جامعه ای از عناصری این چنین با هویت تشکیل یابد،اجتماعی در جهت ترویج فضیلت ها به وجود می آید و حرکت عمومی به سمت و سوی اقامه خوبی ها،شکل می گیرد.

در چنین محیطی که محیط صلاح و  سازندگی و فضای امید بخشی و نشاط و عرصه سعی  و همیاری و همکاری می باشد،

زمینه رشد باورهای دینی و بینش عمیق مهدوی در افراد جامعه به وجود می آید و منتــظران که به برکت انتظار امام زمان(عج)،در فساد محیط حل نشده اند بلکه هویت دینی و مرزهای اعتقادی خود را حفظ کرده اند،در برابر دشواری ها و مشکلات عصر انتظار بردباری می کنند و به امید تحقق وعده حتمی الهی با پایداری،بلاها را به جان می خرند.راستی کدام مکتب و مذهبی را می شناسید که برای پیروان خود چنین مسیر روشنی را ترسیم کرده باشد؟مسیری که با انگیزه ای الهی طی می شود و درنهایت پاداشی بسیار بزرگ را به ارمغان می آورد.

کتاب نگین آفرینش یک-ص148و149این کتاب زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت قم و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)قم توسط مؤلفان محمد امین بالا دستیان،محمد مهدی حائری پور،مهدی یوسفیان،و با همکاری محققان گرامی ،آقایان:روح ا...شاکری زواردهی ،قنبرعلی صمدی ،محمدرضا نصوری و محمد عمران به چاپ رسیده است-برای اطلاعات بیشتر به همین کتاب مراجعه کنید-با کمی  ویرایش