عنایات حضرت صاحب الزمان (عج)به شهدا و رزمنده ها

حضرت صاحب الزمان(عج)نیز عنایاتی به آنان فرموده و فریاد رسی می کردند


امید درویش در کتاب خود سربازان خورشید می نویسد:
در خیلی از مواقع که رزمنده ها و شهدای گران قدر،با دشواری های طاقت فرسایی رو به رو می شدند،از حضرت صاحب الزمان(عج) علیه السلام یاری می طلبیدند؛حضرت صاحب الزمان(عج) نیز عنایاتی به آنان فرموده و فریاد رسی می کردند.

کتاب سربازان خورشید،ص112این کتاب زیر نظر بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج)قم به چاپ رسیده است-باکمی ویرایش