حضرت صاحب الزمان(عج)چگونه به دوستداران و شیعیان خود توجه می کند لطفا یک نمونه بگویید؟

من برای حضرت صاحب الزمان(عج)نیتی کردم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا قرائتی دامت برکاته در کتاب خود(جهت نمامی نویسد:شب نیمه شعبانی در شهر مدینه بودم.مکان اقامت ما چند طبقه بود که کاروان های متعددی در آن اقامت داشتند.به سالن غذا خوری رفتم؛موقع خوردن خوراک با خودم گفتم امشب شب نیمه شعبان است،چه خوب است کاری برای حضرت صاحب الزمان(عج) انجام دهم.به فکرم افتاد که بروم به طبقه همکف که مغازه های بسیاری داشت و از آن جا لباس و هدایایی بخرم ،نزد آشپزها ببرم به
مناسبت نیمه شعبان به آن ها عیدی بدهم؛ولی ملتفت(متوجه) شدم که پولم به پایان رسیده است.کمی ناراحت و از خرید هدایا منصرف شدم.دقایقی گذشت ،فردی آمد،پهلوی من نشست و گفت:اگر آشپزها از شماسپاسگزاری کردند،شما چیزی نگویید.
از او سوال کردم:دلیل سپاسگزاری آشپزها از من چیست؟
گفت:من در سالن سرگرم خوردن خوراک بودم،که ناگهان به دلم الهام شد،بروم مغازه های همکف پیراهن و هدایایی بخرم و به آشپزها هدیه کنم و بگم که این هدایا را قرائتی به شما داده است؛چون اگر بدانند هدایا از سوی شماست،چون معروف هستی،بیشتر شاد(خوشحال) می شوند تا بدانند که از سوی من است .
من به نیابت از شما این کا را کردم ؛پس ممکن است آن ها بیایند و از شما سپاسگزاری کنند.حاج آقا قرائتی دامت برکاته در  ادامه می گوید:
من برای حضرت صاحب الزمان(عج)نیتی کردم و هنگامی  که مشخص شد پولی در جیب ندارم درست همان وقت به دلی دیگر القا شد و آنچه من خواستم انجام بدهم ،او انجام داد .با خود گفتم:((یا حجت بن الحسن! من نه سخنی گفتم ،نه گامی برداشتم ،نه پولی خرج کردم؛اما تو این قدر بزرگواری که حتی این مسأله جزئی را به بهترین صورت بدون هیچ دخالتی از ناحیه من.انجام دادی.
برای هر شخصی در عمرش اتفاقاتی از این دست می افتد و انسان ملتفت می شود که دست غیبی در کار می باشد که ریز مسائل را می داند و به ان توجه دارد و از هر جهت حمایت می کند.کتاب جهت نما(40پرسش و پاسخ مهدوی)ص72و73این کتاب زیر نظر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)قم و مرکز تخصصی مهدویت قم منتشر شده است.نویسنده این کتاب حاج آقا قرائتی  است به کوشش حاج آقا سید مجتبی معنوی،با کمی ویرایش